Bryllup i Norge og i utlandet med Brudepikene - din bryllupsarrangør

Kirkeprogram

Forslag til uforming av kirkeprogram

Her har vi laget et forslag som dere kan bruke som en mal. Det lønner seg alltid å kontakte organist/kantor så tidlig som mulig for å avtale musikk og salmer. Husk at kirkeprogrammet alltid må godkjennes av presten og organist/kantor i den menigheten dere skal gifte dere i!

Ønsker dere bilde av kirken dere skal gifte dere i, så ligger dette ofte ute på hjemmesiden til kirken - eller dere kan kontakte den aktuelle kirken og få det tilsendt.