Bryllup i Norge og i utlandet med Brudepikene - din bryllupsarrangør

Kirkelig vielse


Ønsker man en romantisk og tradisjonell ramme rundt begivenheten, er kirkebryllup den vanligste formen. For mange er det også viktig å få kirkens velsignelse på den store dagen, selv om man ikke er fast kirkegjenger til vanlig.

Dersom man ønsker et mindre bryllup, kan man velge å ha vielsen på prestekontoret med nærvær av to vitner. Prøvingsattest får man fra skatteetaten.

Det er ofte ønskelig at paret skal tilhøre menigheten, men dette er ikke et krav. Det er vanlig å betale for leie av kirken hvis man ikke sogner til den valgte kirken. Det er også vanlig å betale for organist/kantor.

Når den store dagen nærmer seg, kan man etter gammel tradisjon få kunngjort vielsen i kirken, dersom dette er et ønske fra parets side.

Familien til brudeparet må innfinne seg i kirken i god tid før vielsen. Brudens familie og venner skal vanligvis sitte på venstre side i kirken, og brudgommens følge skal sitte til høyre.  Alle gjester bør være tilstede senest 10 minutter før vielsen finner sted. Ikke noe er mer pinlig enn å komme samtidig med at bruden skal følges opp midtgangen! Bruden følges opp kirkegulvet av en nær slektning, og det vanligste er av sin far eller mor. Paret kan også velge å gå opp kirkegulvet sammen, eller bruden kan gå opp alene hvis det er ønskelig. Brudgommen følges vanligvis opp kirkegulvet av sin forlover eller foreldre, og setter seg i koret på høyre side nærmest alteret.
Brudgommens mor sitter ofte ved siden av brudgommen, og forloveren og brudgommens far sitter ofte på raden bak. Noen velger også å ha sin forlover ved sin side, og at foreldrene da sitter sammen med resten av familien på første rad. Brudens mor og forlover skal sitte på venstre side i koret på andre rad. Når det gjelder plassering i kirken kan det være store variasjoner fra bryllup til bryllup, så her kan det være lurt å spørre presten i deres lokale kirke hva som blir anbefalt.

Når brudemarsjen strømmer ut i kirken, skal alle gjestene reise seg og bli stående til bruden og hennes følge har tatt sin plass ved koret. Brudepiker og brudesvenner går vanligvis bak bruden, og setter seg i kortrappen under vielsen. Skikk og bruk kan være forskjellig i ulike kirker, så dette vil man få nærmere instruks om når den store dagen nærmer seg. Presten vil holde en tradisjonell seremoni, og alle detaljer rundt dette vil bli klarlagt på forhånd. Har brudeparet spesielle ønsker for vielsen, som solist eller at en nær venn leser opp et dikt e.l., må dette avtales.

Det er vanlig å ha et ferdig trykket program til alle gjestene i kirken, hvor salmer, musikk og evt. andre kunstneriske innslag er lagt inn.

Man bør avtale med presten hvis man ønsker å bytte ringer under seremonien, da ikke alle velger å gjøre dette.

Ønsker man å pynte kirken med samme type blomster som finnes i brudebuketten, så gir dette et helhetlig bilde. Er det flere bryllup i samme kirke på samme dag, så er det vanlig at brudeparene avtaler pynting seg imellom.

Når vielsen er over og presten har gratulert brudeparet, reiser alle gjestene seg mens brudeparet sakte skrider ut av kirken. Deretter følger; Brudgommens far og brudens mor arm i arm, så brudens far og brudgommens mor, samt forloverne. Til sist følger resten av familien, og de andre gjestene.

kirkelig vielse 1  kirkelig vielse 2